Huis- en gedragsregels -

Huis- en gedragsregels

Uitgaan moet voor iedereen gezellig, leefbaar en veilig zijn. Daarom gelden in Proeflokaal Hop huis- en gedragsregels waarvan we verwachten dat iedereen zich daaraan houdt. Door naar binnen te gaan accepteert en onderschrijft u deze regels.

ONS PERSONEEL: Veiligheid van ons personeel staat voorop. Ieder vorm van verbaal of lichamelijk, agressief, dominerend en intimiderend gedrag leidt tot ontzegging van de toegang.

RESPECT: Iedereen wordt geacht met respect om te gaan met:

 • Ons personeel
 • Alle andere gasten
 • Omwonenden en buren
 • Ons pand en inventaris

OVERTREDING VAN DE HUIS- EN GEDRAGSREGELS: Ons personeel is bevoegd de toegang te ontzeggen aan iedereen die zich niet aan de huis- en gedragsregels houden. Wettelijke overtredingen worden bij de politie gemeld. Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u de toegang tijdelijk of blijvend worden ontzegd.

CALAMITEITEN: In geval van calamiteiten bent u verplicht instructies van het personeel op te volgen.

ALCOHOLWETGEVING EN LEEFTIJDSGRENS:

 • Aan personen onder de 18 jaar verstrekken wij geen alcohol. Geldige legitimatie verplicht.
 • Het bestellen en doorgeven van alcohol aan een minderjarige wordt gezien als wetsovertreding.
 • Het is niet toegestaan de alcoholwetgeving te overtreden!

TOEGANG TOT PROEFLOKAAL HOP:

 • Proeflokaal Hop heeft wettelijk toegestane openingstijden welke te vinden zijn op onze website. Op vrijdag en zaterdag kan je na 2.00 uur niet meer naar binnen.
 • Bij grote drukte hebben wij het recht om de toegang te doceren of te weigeren.
 • Wij behouden ons het recht toe om uw legitimatie te controleren.
 • In het geval van een besloten avond behouden wij ons het recht voor u te weigeren. Een besloten avond zal vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd, personen die in het verleden problemen hebben veroorzaakt, bij ons of elders, kan de toegang worden ontzegd. Beslissingen van ons personeel of portier zijn bindend.
 • U mag binnen en buiten niet hinderlijk samenscholen.
 • Na 21.00 uur is het niet meer toegestaan om consumpties naar buiten te nemen. Uit respect voor onze omgeving en buren vragen wij u om na 21.00 uur te letten op geluid buiten het proeflokaal, na middernacht moet het buiten stil zijn.
 • Personen die groepskenmerkende- en/of negatief sfeerbepalende kleding dragen worden de toegang ontzegd.

CAMERA’S:

 • Tijdens uw bezoek aan Proeflokaal Hop kunnen er opnames (foto/video) worden gemaakt voor promotionele- en veiligheidsdoeleinden, eenieder die Proeflokaal Hop bezoekt stemt toe in het maken en het gebruik (o.a. website) van deze opnames.
 • Het is verboden ongevraagd en zonder toestemming foto’s en video-opnames te maken in het proeflokaal en deze voor publicatie of commerciële doeleinden in te zetten.

ONGEWENSTE INTIMITEITEN, RACISME, DISCRIMINATIE: Ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie zijn verboden en worden als wetsovertreding behandeld.

VERDOVENDE MIDDELEN: U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken, en ook geen hallucinerende middelen. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt onmiddellijk verwijdering.

WAPENS: U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Bij bezit hiervan waarschuwen we de politie.

AGRESSIE: Bedreiging, mishandeling en iedere andere vorm van agressie zijn verboden.

HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG:

 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing.
 • Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

CONSUMPTIES: Consumptie verplicht.

TOILETGEBRUIK:

 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.
 • Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan. Houdt de toiletten netjes.

HORECA-EIGENDOMMEN:

 • U mag onze eigendommen niet meenemen, beschadigen of verplaatsen.
 • Eventuele schade zullen we op de dader verhalen.

EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS: We accepteren geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

GEHOORBESCHADIGING: Wij zien toe op verantwoord gebruik van geluid binnen het Proeflokaal en bij optredens van bands. Toch kan harde muziek leiden tot gehoorbeschadiging. Proeflokaal Hop kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN: Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij het personeel in te leveren. Bent u iets kwijtgeraakt, neem dan contact met ons op via info@proeflokaalhop.nl of via onze sociale mediakanalen.

KLACHTEN: Heeft u klachten of problemen, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van Proeflokaal Hop. Achteraf zijn dingen vaak moeilijk aan te tonen. Mocht u andere vragen of klachten hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de directie via info@proeflokaalhop.nl.